بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

عنوان پروژه: پروژه احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
کارفرما: شرکت تدبیر سازان سرآمد
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
تاریخ پایان همکاری: در دست اجرا
شرح خدمات: انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی مربوط به احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شامل سه دستگاه توربین ژنراتور بخاری، شش دیگ بخار بازیاب حرارت با آتش اضافی، سیستم خنک کن مربوط به آنها، سه دستگاه ترانسفورماتور قدرت و سایر تجهیزات جانبی و کمکی
محل احداث: استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، کیلومتر ۳۵ جاده ارومیه مهاباد