چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

شرکت مهندسی والا انرژی با بهره برداری اثربخش از نیروها و کارشناسان متخصص و منابع در دسترس و با استفاده از استانداردهای فنی وعلمی بین المللی و سیستم تضمین کیفیت در پی بهبود هرچه بیشتر کیفیت فعالیت های خود در زمینه ارائه خدمات طراحی و مهندسی در حوزه انرژی و افزایش رضایت کارفرمایان محترم می باشد.

چشم انداز:

حفظ و گسترش موقعیت شرکت در بازارهای کار حوزه انرژی و توسعه کار در بازار انرژی های نو و تجدید پذیر.

اهداف اصلی شرکت:

  • ارتقای سطح دانش فنی
  • ارتقای کیفیت ارائه خدمات
  • ارائه به موقع خدمات
  • کسب رضایت کارفرمایان

در بخش های تولید نیرو، انتقال نیرو و سیستم های آب و فاضلاب می باشد.