مشاوره و مدیریت

شرکت مهندسی والا انرژی در جوار فعالیت های احداث و ساخت نیروگاه، فعالیت های خطوط انتقال نیرو و تجهیزات آب شیرین کن در زمینه تهیه گزارشات امکان سنجی احداث نیروگاه و همچنین گزارش های فنی و اقتصادی برای دریافت تسهیلات از منابع بانکی داخلی و خارجی و نظارت بر مصرف منابع مالی پروژه ها نیز فعالیت می کند .
پروژه های مشاوره و مدیریت
ردیف نام پروژه موضوع پروژه کارفرما
۱ نیروگاه سیکل ترکیبی قم انجام مطالعات و امکان سنجی جهت توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی قم با استفاده از 4 واحد 250مگاواتی و 6 واحد 160 مگاواتی گازی جهت ارائه به بانک جهانی شرکت برق منطقه ای تهران
۲ نیروگاه 500 مگاواتی اصفهان2 انجام مطالعات محیط زیست و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست شرکت پرشیان فولاد
۳ نیروگاه خرم آباد انجام مطالعات و تهیه گزارش زیست محیطی و کسب مجوز برای نیروگاه های 500 مگاواتی خرم آباد 1 و2 شرکت توانیر
۴ نیروگاه گازی کاشان انجام مطالعات امکان سنجی نیروگاه گازی کاشان که توسط توانیر احداث شده است. شرکت برق منطقه ای اصفهان
۵ نیروگاه های گازی زنجان انجام مطالعات امکان سنجی دو نیروگاه گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی هرکدام به ظرفیت 500 مگاواتی که به روش BOO توسط بخش خصوصی احداث می شود. شرکت برق منطقه ای زنجان
۶ نیروگاه گازی سلفچگان انجام مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه در منطقه ویژه اقتصادی شرکت تبدیل انرژی پایا
۷ نیروگاه 500 مگاواتی خرم آباد 1 و2 انجام مطالعات امکان سنجی دو نیروگاه گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی هرکدام به ظرفیت 500 مگاواتی که به روش BOO توسط بخش خصوصی احداث می شود. شرکت توانیر (معاونت توسعه امور اقتصادی)
۸ بازتوانی ( Repowering ) واحدهای بخاری مطالعه و بررسی روشهای رایج برای بازتوانی واحد های بخاری به کمک توربین های گازی شرکت توانیر
۹ ضوابط مناقصات بین المللی تهیه ضوابط شرکت در مناقصات و نحوه ارزیابی، تهیه قرارداد های تیپ برای خرید لیسانس دانش فنی، خرید تجهیزات، EPC ، EP و موافقت نامه وام. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۰ نیروگاه تبریز و همدان مطالعات مقاوم سازی در برابر زلزله شرکت توانیر
۱۱ نیروگاه گازی 50 مگاواتی اسکله بندر شهید رجایی مطالعات امکان سنجی، عقد قرارداد فروش برق و آب شیرین کن، خدمات مهندسی پایه و تفصیلی برای بخشهای ساختمان، مکانیک، برق و ابزار دقیق نیروگاه شرکت آرین ماهتاب گستر
۱۲ نیروگاههای خصوصی 484 مگاواتی زرگان و 1260 مگاواتی خرمشهر بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی سازمان توسعه برق
۱۳ نیروگاههای خصوصی 484 مگاواتی زنجان و 484 مگاواتی گناوه بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی سازمان توسعه برق
۱۴ نیروگاه خصوصی 968 مگاواتی یزد بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی سازمان توسعه برق
۱۵ نیروگاه خصوصی 484 مگاواتی تربت حیدریه بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی سازمان توسعه برق
۱۶ نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی لردگان تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی، تهیه مشخصات فنی و بازرگانی، انجام مذاکرات فنی و قراردادی، تهیه گزارش مدل مالی نیروگاه، تهیه و تکمیل قرارداد خرید تضمینی برق و اقدامات مربوط به آماده سازی سایت شرکت انرژی گستر لردگان
۱۷ مولد مقیاس کوچک 25 مگاواتی ساوه صدور پروانه احداث و تهیه گزارش مالی و فنی، بررسی مشخصات فنی، تنظیم قرارداد فروش انرژی و شرکت در مذاکرات فنی، قراردادی، بازرگانی شرکت چلیک صنعت کاوه
۱۸ اوراق مشارکت برق تهران تهیه گزارش توجیه فنی – اقتصادی طرح انتقال به منظور انتشار اوراق مشارکت شرکت برق منطقه ای تهران
۱۹ اوراق مشارکت برق گیلان تهیه گزارش توجیه فنی – اقتصادی طرح انتقال به منظور انتشار اوراق مشارکت شرکت برق منطقه ای گیلان
۲۰ برق اصفهان تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی برای احداث تاسیسات انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه ای اصفهان
۲۱ نیروگاه تربت حیدریه بررسی مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی، بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه تربت حیدریه سازمان توسعه برق ايران
۲۲ نیروگاه جنوب فارس خدمات مشاوره در خصوص بررسی جداول قرارداد خرید تضمینی برق به روش BOO سازمان توسعه برق ایران
۲۳ نیروگاههای سیار شناخت تولیدکنندگان و فروشندگان، مطالعات فنی، تهیه اسناد مناقصه، مذاکرات قراردادی و عقد قرارداد برای واحدهای سیار شرکت قدس نیرو
۲۴ نیروگاههای جنوب اهواز، تهران، ساوه، قزوین و ارس بررسی قرارداد خرید تضمینی برق سازمان توسعه برق ایران