مدیران شرکت

کریم عباسی

مدیر گروه تضمین کیفیت و مدير پروژه

غلامحسین آبنوس

كارشناس ارشد مكانيك و مدير پروژه

نعمت اله نیکوی درستکار

كارشناس ارشد ابزار دقيق و مدير پروژه

داریوش چگینی

کارشناس ارشد مکانیک و مدیر پروژه

علیرضا حیدرپور

مدیر پروژه