مدیران شرکت

غلامحسین آبنوس

كارشناس ارشد مكانيك و مدير پروژه

نعمت اله نیکوی درستکار

كارشناس ارشد ابزار دقيق و مدير پروژه

داریوش چگینی

کارشناس ارشد مکانیک و مدیر پروژه