نیروگاه بادی ۶۱ مگاواتی سیاهپوش

عنوان پروژه: نیروگاه بادی ۶۱ مگاواتی سیاهپوش
کارفرما: شرکت تولیدی آرین مه باد
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
تاریخ پایان همکاری: ۱۳۹۶
شرح خدمات: انجام خدمات مدیریت طرح برای احداث نیروگاه 61 مگاواتی بادی سیاهپوش شامل 18 واحد توربین بادی هرکدام بظرفیت 3/4 مگاوات و پست 230 کیلوولت بلافصل
محل احداث: استان قزوین،شهرستان طارم، منطقه سیاهپوش