مولد مقیاس کوچک ۲۵ مگاواتی سیرجان

عنوان پروژه: پروژه احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک ۲۵ مگاواتی سیرجان
کارفرما: شرکت نیروگستر سیرجان
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
شرح خدمات: ارائه خدمات مهندسی پروژه احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک 25 مگاواتی سیرجان مشتمل بر 13 واحد موتور گازسوز 2مگاواتی مدل 20v4000L32 ساخت شرکت MTU آلمان همراه تاسیسات کمکی و جانبی. (در فاز اول 2 واحد اجرا شده است)
محل احداث: سیرجان