نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی سمنگان

عنوان پروژه: پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی سمنگان
کارفرما: شرکت نیروگاهی کرمانیان
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرح خدمات: ارائه خدمات مدیریت طرح برای دوران احداث و بهره برداری طرح نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان شامل یک بلوک سیکل ترکیبی مشتمل بر 2 واحد توربین گاز هر یک به ظرفیت 165 مگاوات، 2 دیگ بخار بازیافت حرارت با مشعل اضافی، 1 واحد توربین ژنراتور بخاری، سیستم خنک کننده هوایی، سیستم سوخت رسانی، پست 230 کیلو ولت بلا فصل و اتصال به نقاط تحویل انرژی شبکه سراسری، احداث خط انتقال گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز برای تامین سوخت گاز طبیعی مورد نیاز
محل احداث: شهرستان سیرجان، ۱۲کيلومتری شهرستان سيرجان، استان کرمان