شبکه ۲۰ کیلو ولت برق جزیره کیش

عنوان پروژه: شبکه ۲۰ کیلو ولت برق و واحدهای نیروگاهی جزیره کیش
کارفرما: شرکت آب و برق کيش
شرح خدمات: مطالعه شبکه ۲۰ کيلوولت جزیره، جمع آوري اطلاعات تجهيزات حفاظتي، محاسبه و ارائه تنظيمات هماهنگ و پياده سازي تنظيمات و هماهنگی روي کليه رله هاي حفاظتي شبکه و واحدهای نیروگاهی، تهیه و نصب و راه اندازی مقاومت کاهنده جریان در نقطه نوترال ترانسفورماتورهای قدرت نیروگاهی، تهیه رله های حفاظتی دیجیتال و جایگزینی با رله های قدیمی در شبکه و واحدهای نیروگاهی،تهیه طرح مانیتورینگ بخشی از شبکه ۲۰ کیلو ولت جزیره و تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی دیسپاچینگ ۲۰ کیلو ولت.
محل اجرای پروژه: جزیره کیش