نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۰۰۰ مگاواتی کهنوج

عنوان پروژه: پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۰۰۰ مگاواتی کهنوج
کارفرما: شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
تاریخ پایان همکاری: در حال طی دوران تضمین
شرح خدمات: انجام خدمات مهندسی و مشاوره شامل بازبینی، تطبیق و تصویب طراحی، نظارت عالیه مشتمل بر هماهنگی، مدیریت و انجام خدمات مهندسی و ارائه مشاوره در رابطه با احداث فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج به ظرفیت 500 مگاوات، شامل یک بلوک سیکل ترکیبی مشتمل بر 2 واحد توربین ژنراتور گازی هر یک به ظرفیت 162 مگاوات، 2 دیگ بخار بازیافت حرارت با مشعل اضافی، 1 واحد توربین ژنراتور بخاری، سیستم خنک کننده هوایی، سیستم سوخت رسانی، پست 230 کیلو ولت بلافصل و سایر تجهیزات لازم جهت بهره برداری مطمئن و عادی از نیروگاه
محل احداث: استان کرمان، شهرستان کهنوج، کیلومتر ۱۵ جاده کهنوج – جیرفت