نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی گناوه

عنوان پروژه: احداث نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
کارفرما: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تاریخ شروع: ۱۳۹۱
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۶
شرح خدمات: خدمات نظارت عالی و نظارت کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی B.O.O گناوه و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوط دارای یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو دستگاه توربین گاز V94.2 به قدرت 160 مگاوات، دو بویلر بازیاب حرارتی، یک توربین بخار و سیستم کندانسور و سایر تجهیزات جانبی مربوطه
محل احداث: شهرستان گناوه،کیلومتر ۲۰ جاده گناوه - برازجان