نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۶۰ مگاواتی کاسپین

عنوان پروژه: پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۶۰ مگاواتی کاسپین
کارفرما: شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
تاریخ پایان همکاری: در دست اجرا
شرح خدمات: انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین به ظرفیت 460 مگاوات شامل یک توربین ژنراتور گازی، یک دیگ بخار بازیاب حرارت با آتش اضافی، یک توربین ژنراتور بخاری، سیستم خنک کن هوایی، یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت، پست 230 کیلوولت بلافصل، سیستم سوخت رسانی و سایر تجهیزات جانبی و کمکی
محل احداث: استان مازندران، شهرستان نوشهر، جاده کمربندی، جاده معدن، خیابان پرستو