نیروگاه موتور گاز سوز ۸ مگاواتی بندر امیرآباد

عنوان پروژه: پروژه احداث نیروگاه موتور گازسوز ۸ مگاواتی بندر امیرآباد
کارفرما: شرکت آرین ماهتاب گستر
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
شرح خدمات: مدیریت طرح و خدمات مهندسی برای اجرای طرح احداث نیروگاه موتور گاز سوز ۸ مگاواتی بندر امیر آباد مشتمل بر دو واحد موتورهای گازسوز و مشترکات و تجهیزات جانبی مربوطه و همچنین انجام مهندسی پایه و تفصیلی کارهای ساختمانی نیروگاه و نیز بازنگری طراحی انجام شده توسط پیمانکاران و نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات ساختمان و نصب
محل احداث: استان مازندران، شهرستان بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، جنب کارخانه فولادسازان دماوند