تولید همزمان برق و آب تصفیه شده معصومیه قم

عنوان پروژه: نظارت عالی و کارگاهی نیروگاه و آب شیرین کن قم به روش CHP
کارفرما: شرکت مهندسی ری نیرو
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۲/۱۹
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
شرح خدمات: نظارت عالی و نظارت کارگاهی پروژه احداث نیروگاه CHP قم برای تولید همزمان برق به ظرفیت تقریبی 6 مگا وات با استفاده از موتورهای گاز سوز و واحد آب شیرین کن بروش MED به همراه کلیه سیستمهای کمکی و جانبی
محل احداث: معصومیه قم