English | فارسی

   صفحه اصلي  |   

  جستجو

شرکت مهندسی والاانرژی                       

 : اخبار

 

 

 

 

 

 

شرکت مهندسی والا انرژی با بهره گیری اثربخش از نیروهای متخصص و منابع در دسترس و با استفاده از استانداردهای سیستم تضمین کیفیت ، در راستای بهبود فعالیت های   شرکت و افزایش رضایت کارفرمایان با اهداف زیر:

 

ارتقای سطح دانش فنی

ارتقای کیفیت ارائه خدمات

ارائه به موقع خدمات

 

 در نظر دارد فصلی جدید از کیفیت ارائه خدمات به کارفرما، در بخش نیرو و تولید برق کشور را آغاز نماید


 
 

لینک های مرتبط  

Copyright 2007 , www.walaenergy.com . All rights reserved.